LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 5/2021

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2021 na operacje w zakresie Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 5/2021

LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 4/2021

Publikujemy listę wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2021 na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 4/2021

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2021/G

Informujemy, iż pracownicy biura oraz Rada LGD zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2021/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dotyczącego grantu „Aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru Doliny Strugu poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw, organizację imprez oraz inwestycję w infrastrukturę turystyczną” .

Czytaj dalej LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH NABORU 2/2021/G

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku życzy Zarząd oraz Pracownicy Lokalnej Grupy Działania – „Lider Dolina Strugu”.